HomeDienstenWebsitesWebshopsDesign & BrandingProjectenContact

Smartops

People Analytics

De organisatie zoals we die kennen is aan het veranderen. Tech- nologische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat onze opvattingen en manieren van werken veranderen. Multi-disci- plinair, mondiaal en in dynamische teams enerzijds. In een authentieke zinvolle setting anderzijds. En zo veranderen de eisen aan de organisatie en met name aan HR mee met deze tijd. HR vraagstukken worden steeds complexer en vragen om meer objec- tieve ondersteuning in de vorm van beschikbare data. Data over de organisatie en uit de organisatie, data over de medewerkers en van de medewerkers. Zodat er besluiten genomen kunnen worden op basis van feiten. Binnen HR krijgt People Analytics daarom meer draagvlak.

People Analytics zorgt ervoor dat er een helder inzicht wordt ge- genereerd in de capaciteiten van de medewerkers. Door technolo- gische ontwikkelingen en een grote hoeveelheid aan beschikba- re informatie zijn het de mensen binnen de organisaties die, in deze dynamische tijd, het verschil maken. People analytics is een waar- devolle methodiek die gebruikt kan worden bij HR- en orga- nisatie gerelateerde vraagstukken zoals selectie en ontwikkeling.

Bekijk de website